You are currently viewing Ηπατίτιδα

Ηπατίτιδα

«Η αντιμετώπιση των ηπατιτίδων Β και C δεν μπορεί να περιμένει»

Η εξάλειψη των ιογενών ηπατιτίδων μπορεί να επιτευχθεί μέχρι το 2030 αλλά μόνο αν γίνει προτεραιότητα ΤΩΡΑ

Οι χρόνιες ηπατίτιδες Β και C αποτελούν επικίνδυνες για τη ζωή χρόνιες λοιμώξεις που είναι υπεύθυνες για σοβαρή ηπατική
βλάβη, καρκίνο και πρόωρο θάνατο. Πάνω από 300 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από ηπατίτιδα Β και C και
περισσότεροι από 1.4 εκατομμύρια θάνατοι ετησίως σε όλο οφείλονται σε αυτές, αριθμός που ξεπερνά τους θανάτους που
προκαλούνται από τον ιό του HIV/AIDS, την ελονοσία και την φυματίωση. Επιπλέον οι ηπατίτιδες Β και C ευθύνονται για 2 στους
3 θανάτους από καρκίνο ήπατος και καθώς και για ένα στους 12 θανάτους από κάθε καρκίνο.

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες υπολογίζεται ότι οι θάνατοι από τις ιογενείς Ηπατίτιδες θα αυξηθούν κατά 123.5% μέχρι το 2030 (ιδιαίτερα για την ηπατίτιδα C).
Ωστόσο ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι 9 στους 10 ασθενείς ζουν με ηπατίτιδα Β ή ηπατίτιδα C χωρίς να το
γνωρίζουν. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα μετάδοσης της νόσου σε άλλους, όπως η μετάδοση της ηπατιτιδας Β από τη μητέρα
στο νεογνό, και επιπλέον αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης επιπλοκών της νόσου, που τελικά οδηγούν σε καρκίνο του ήπατος ή
θανατηφόρα ηπατική νόσο.
Επομένως, υπάρχει ανάγκη η Πολιτεία, οι Επιστημονικές Εταιρείες αλλά και οι Σύλλογοι Ασθενών να συμβάλλουν το μέγιστο
δυνατό στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση.
Το 2016, οι κυβερνήσεις 196 χωρών συμπεριλαμβανόμενης της Ελλάδας υιοθέτησαν την παγκόσμια στρατηγική του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τις ιογενείς ηπατίτιδες, η οποία περιλαμβάνει ως στόχο την εξάλειψη της ηπατίτιδας Β και C έως το
2030, αλλά μόνο λίγες χώρες βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επίτευξή του. Τα δεδομένα δείχνουν ότι ακόμη και σήμερα 290
εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη αγνοούν ότι έχουν μολυνθεί
Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι βρισκόμαστε σε κρίσιμη καμπή. Απαιτούνται ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες. Γι’αυτό η Παγκόσμια
Ημέρα Ηπατίτιδας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Αυτή τη μέρα του χρόνου, έχουμε μια τεράστια ευκαιρία να ενωθούμε γύρω από
τον κοινό στόχο της εξάλειψης τον ιογενών ηπατιτίδων και να ενθαρρύνουμε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους
επαγγελματίες υγείας, τη φαρμακευτική βιομηχανία, τα μέσα ενημέρωσης και το ευρύ κοινό να ευαισθητοποιηθούν και να
συμμετάσχουν στον αγώνα για να εξάλειψη της νόσου έως το 2030.

Τα αισιόδοξα νέα είναι ότι :

Οι Χρόνιες Ιογενείς Ηπατίτιδες είναι νοσήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν και σε πολλές περιπτώσεις να ιαθούν
πλήρως, εφόσον βέβαια υπάρξει έγκαιρη διάγνωση των ασθενών και χορήγηση της κατάλληλης θεραπείας.
Στη θεραπευτική προσέγγιση της Χρόνιας Ηπατίτιδας Β, βασικός στόχος είναι η επίτευξη της μακροχρόνιας ύφεσης με πλήρη
καταστολή του ιικού πολλαπλασιασμού, ενώ στη Χρόνια Ηπατίτιδα C στόχος της θεραπείας είναι η εκρίζωση του ιού και η πλήρης
ίαση της νόσου.
Για την ηπατίτιδα Β, φάρμακα πρώτης επιλογής είναι τα αντιικά από του στόματος που μπορούν και επιφέρουν την ύφεση σε
όλους πρακτικά τους ασθενείς. Η μακροχρόνια ύφεση εξασφαλίζει μείωση των επιπλοκών της νόσου και μειώνει τον κίνδυνο για
καρκίνο. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι οι ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β που λαμβάνουν την αντιική αγωγή έχουν ποσοστά
επιβίωσης παρόμοια με το γενικό πληθυσμό. Επιπλέον, το εμβόλιο της Ηπατίτιδας Β το οποίο αποτελεί μέρος του υποχρεωτικού
εμβολιασμού των παιδιών στην Ελλάδα, παρέχει ένα επίπεδο προστασίας που αποτρέπει περισσότερους από 700.000 θανάτους
από κίρρωση και καρκίνο του ήπατος σε κάθε νέα γενιά. Το εμβόλιο κατά της Ηπατίτιδας Β είναι απόλυτα ασφαλές και πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί πριν τη συμπλήρωση του 1ου έτους της ζωής. Το εμβόλιο κατά της Ηπατίτιδας Α είναι και αυτό απόλυτα
ασφαλές και χορηγείται δωρεάν.

Η θεραπεία της Ηπατίτιδας C στηρίζεται σήμερα σε από του στόματος αντιικά φάρμακα που χορηγούνται δωρεάν σε διάφορους
συνδυασμούς, συνήθως για 8-12 εβδομάδες και επιτυγχάνουν εκρίζωση του ιού και συνεπώς ίαση σε >95% των ασθενών. Οι
σύγχρονες θεραπείες είναι πολύ καλά ανεκτές με ελάχιστη πιθανότητα παρενεργειών.
Τα προγράμματα εκρίζωσης των ηπατιτίδων βασίζονται στα ακόλουθα μέτρα:

 • Εμβολιασμοί: Εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων εμβολιασμού για την ηπατίτιδα Β.
 • Προφύλαξη μετάδοσης από μητέρα σε νεογνό: Εγκαιρος εμβολιασμός του νεογνού κατά τη γέννηση του και αντιική θεραπεία σε έγκυες γυναίκες που νοσούν.
 • Έλεγχος του γενικού πληθυσμού για διάγνωση ασθενών: Εφαρμογή προγραμμάτων μαζικού ελέγχου ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία – χρονολογία γέννησης. Αξιοποίηση νέων ταχέων αποτελεσματικών διαγνωστικών μεθόδων.
 • Θεραπεία της χρόνιας νόσου: Προτεραιοποίηση της έναρξης θεραπειών με εθνικά προγράμματα, χωρίς περιορισμούς στην πρόσβαση και αύξηση του αριθμού των ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπείες.
 • Αντιμετώπιση ομάδων υψηλού κινδύνου με χρόνια ηπατίτιδα Β και C: Εκπόνηση προγραμμάτων για έγκαιρη πρόσβαση στη θεραπεία καθώς και μείωση του κινδύνου ηπατικής βλάβης στους ασθενείς των ομάδων που πάσχουν από τα νοσήματα

Η Ελλάδα, όπως και οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει τη στρατηγική εκρίζωσης της ηπατίτιδας C, έχοντας
εκπονήσει εγκαίρως εθνικό σχέδιο δράσης. Οι μέχρι σήμερα δράσεις για την εκρίζωση της χρόνιας ηπατίτιδας Cστη χώρα μας,
περιλαμβάνουν τη δωρεάν χορήγηση των νέων αντικών φαρμάκων σε όλους τους ασθενείς, την άμεση πρόσβαση των ασθενών
για αντιμετώπιση στα Εξωτερικά Ιατρεία και τον έλεγχο για την ηπατίτιδα C όχι μόνο για τα άτομα των ομάδων υψηλού κινδύνου
για ηπατίτιδα C αλλά και για όλα τα άτομα του γενικού πληθυσμού που έχουν γεννηθεί μεταξύ 1945 και 1980. Αυτή η σύσταση
αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά το πρόβλημα της υποδιάγνωσης της ηπατίτιδας C. Το σχέδιο εκρίζωσης της ηπατίτιδας C
πρέπει να εφαρμοσθεί άμεσα με την ενεργοποίηση και στήριξη της Πολιτείας και όλων των φορέων που δρουν σε αυτό το χώρο,
παρά το δύσκολο υγειονομικό περιβάλλον που έχει προκαλέσει η εμφάνιση της πανδημίας COVID-19.

Σε όλες αυτές τις εξελίξεις, η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος (Ε.Ε.Μ.Η.) παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και αποτελεί σημαντικό
παράγοντα καθορισμού των εξελίξεων αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες με βάση την επιστημονική εγκυρότητα και το δικαίωμα
όλων των ασθενών στην πρόσβαση στα νέα αντιικά φάρμακα.
Η Ε.Ε.Μ.Η. δραστηριοποιείται έντονα στο χώρο της Ηπατίτιδας με συνεχή προσφορά στην πρόληψη, τη θεραπεία, καθώς και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και ενημέρωσης με τους επαγγελματίες υγείας, τους
ασθενείς, αλλά και εκείνους που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν γενικότερα, είτε ανήκουν στο χώρο της υγείας είτε όχι, αποτέλεσε και θα αποτελεί πρωταρχική μέριμνα της Ε.Ε.Μ.Η. Η ΕΕΜΗ επίσης υποστηρίζει την εκπαίδευση και την έρευνα στο πεδίο της ιογενούς ηπατίτιδας και συμβάλλει στη διάδοση των μηνυμάτων με στόχο την επαγρύπνηση του κοινού.
H E.E.M.H. και ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους με στόχο την εξάλειψη των
ιογενών ηπατιτίδων B&C στα σωφρονιστικά καταστήματα. Η καινοτόμος αυτή δράση αποτελεί μέρος του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης για την οριστική εξάλειψη της ηπατίτιδας C μέχρι το 2030 και διενεργείται υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στην παρούσα φάση και στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, πραγματοποιείται έλεγχος στα
Σωφρονιστικά Καταστήματα Λάρισας και Τρικάλων σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.
Επιπλέον η ΕΕΜΗ σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ ξεκίνησε εντός του έτους το πρόγραμμα ΤΙΤΥΟΣ για την η οργάνωση και
υλοποίηση ενός θεραπευτικού προγράμματος εθνικής εμβέλειας εξάλειψης της XHC μεταξύ των εξυπηρετούμενων στις Μονάδες
του ΟΚΑΝΑ, εντός των Μονάδων και υπό την ευθύνη των επαγγελματιών υγείας των Μονάδων, με την υποστήριξη της ΕΕΜΗ.
Το Πρόγραμμα ΤΙΤΥΟΣ αποτελεί την πρώτη, στην Ελλάδα, επιχείρηση εξάλειψης λοίμωξης εντός ενός Οργανισμού όπως ο ΟΚΑΝΑ, σε πανελλήνια έκταση και σε μετρήσιμο χρόνο και περιλαμβάνει α) έλεγχο (screening) για την ανίχνευση της λοίμωξης, β) επιβεβαιωτικές διαγνωστικές εξετάσεις και γ) διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης του ατόμου στην κατάλληλη κατά την
κρίση του ιατρού και στο πλαίσιο του υφιστάμενου θεραπευτικού πρωτοκόλλου της HCV αδιάλειπτη θεραπεία και
παρακολούθηση.

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος αποδεικνύει με τις δράσεις της ότι δεν μπορεί να περιμένει για την έγκαιρη αντιμετώπιση
και εκρίζωση των ηπατιτίδων.

Το φετινό μήνυμα είναι:

 • Ασθενείς με ηπατίτιδες, που δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από το νόσημα δεν μπορούν να περιμένουν.
 • Ασθενείς με χρόνιες ηπατίτιδες δεν μπορούν να περιμένουν για σωτήριες θεραπείες του νοσήματός τους.
 • Έγκυες μητέρες δεν μπορούν να περιμένουν για έλεγχο και εμβολιασμό των νεογνών τους.
 • Ασθενείς με ηπατίτιδες δεν μπορούν να περιμένουν για τερματισμό του στιγματισμού τους.
 • Οργανισμοί που αντιμετωπίζουν τις ηπατίτιδες δεν μπορούν να περιμένουν για μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση.
 • Φορείς στα κέντρα λήψης αποφάσεων δεν μπορούν να περιμένουν και πρέπει να δράσουν άμεσα για το σχεδιασμό και εφαρμογή πολιτικών εξάλειψης των ηπατιτίδων.

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος

==========================================

ΣοφίαςΣλήμαν 48, 11526 Αθήνα, Αττική

Τηλ: +30 210 6748561

E-mail: eemh@otenet.gr | site:http://www.eemh.gr/

This Post Has One Comment

Αφήστε μια απάντηση