Ένας χρόνος πανδημία, οι επιπτώσεις σε παιδιά και εφήβους.

Ένας χρόνος πανδημία: Οι επιπτώσεις σε παιδιά και εφήβους. 9 στους 10 γονείς αναφέρουν ότι είναι επηρεασμένη σοβαρά η ψυχική υγεία των παιδιών τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας Τα…

Continue Reading Ένας χρόνος πανδημία, οι επιπτώσεις σε παιδιά και εφήβους.